Regler gällande Siljan Snowshoe Race

Allmänna bestämmelser

 • Tävlingen är öppen för alla enligt den klassindelning som arrangören uppger i inbjudan.
 • Anmälan arrangören till handa senast det datum som finns angivet i inbjudan.
 • Efteranmälan kan ske enligt de regler arrangören anger i inbjudan. Förhöjd anmälningsavgift tas ut vid efteranmälan.
 • Tävlingsjury består av tävlingsledaren, banchefen samt en neutral kunnig person insatt i tävlingsformen.

Utrustning

 • Snöskorna skall ha minimimåtten längd 53.34 cm (21 inches) bredd 17.78 cm (7 inches).
 • Ungdomar 12-16 år tillåts barnskor.
 • Snöskorna skall vara fästade på respektive fot under hela loppet (reserv e banan).
 • 1 st kraschad snösko tillåts om den hålls i handen i vidare löpning framåt.
 • Stavar kan tillåtas efter beslut av arrangören. I samma tävling kan olika regler gälla för olika klasser och åldrar. I Siljan Snowshoe Race får stavar användas i motionsklass och ungdomsklass korta bana, dock ej i tävlingsklass långa banan.

Banan

 • Banan skall vara väl märkt.
 • Banan skall vara bra preparerad före första start.
 • Reservbana skall finnas vid ev. snöbrist och extrem väderlek.
 • Vid ev inställd tävling skall beslut offentliggöras två dygn före tävlingsdag.

Målgång

 • Målgång avgörs av bröstets passering av mållinje.

Diskvalifikation

 • Otillåten utrustning.
 • Tjuvstart.
 • Löpning utan snöskor.
 • Ej följt markerad tävlingsbana.
 • Ej passerat alla kontroller.
 • Osportsligt uppträdande.

Protest

Protest skall vara skriftlig och lämnas till tävlingsexpedition senast 20 minuter efter att preliminär resultatlista anslagits. Tävlingsjuryn behandlar protesten och offentliggör beslutet snarast möjligt. Protestavgift 100 SEK, återlämnas om protesten godkänns.

Mora 20091216 (kompletterad jan 2013)
Rolf Hammar

Siljan Snowshoe Race använder för de internationella tävlingarna även ISSF reglemente; ISSF -Race Organization Rules and Regulations.

ISSF:s reglemente

 

Huvudsponsor


Vi har en passion för de produkter vi tillverkar. Vi undersöker, designar och testar våra snöskor i de hårdaste vinterförhållandena för att skapa högpresterande, tillförlitliga och sköna snöskor för entusiaster som vägrar att ta det lugnt vid eldstaden när naturen är täckt i vinterskrud.

Sponsring

Är du intresserad av att sponsra oss? Läs mer på vår sponsorsida och kontakta oss gärna.

Se även nuvarande sponsorer.

Senaste på Facebook

Karta

Starten sker vid Långbryggans fäste

Besök även

Besök även

För mer information om resmål värda att besöka i vår närhet, besök gärna turistmal.se.